Kamerstuk 31700-XIV-28

Motie - Graus over het voorkomen van sanering in de mosselsector

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 3 november 2009
Indiener(s): Joop Atsma (CDA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-28.html
ID: 31700-XIV-28

53,3 %
46,7 %

PvdA

CU

GL

CDA

SGP

D66

PVV

VVD

SP

PvdD

Verdonk


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 28
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering sanering in de mosselsector te voorkomen dan wel te beperken door op korte termijn meer mosselzaadinvanginstallaties toe te staan en inzaaiing in de Waddenzee mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus