Wetsvoorstel 36410-XIII - 19 september 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 oktober 2023
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering