Kamerstuk 36410-XIII-63

Motie van de leden Van der Graaf en Stoffer over een verkenning naar de noodzaak van een fonds voor kleine en achtergestelde leningen voor het mkb

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Jan de Graaf (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-63.html
ID: 36410-XIII-63

98,7 %
0,0 %

PVV

PvdA

BIJ1

BBB

Ephraim

SGP

JA21

Volt

FVD

SP

Fractie Den Haan

D66

GL

CDA

Omtzigt

VVD

Groep Van Haga

CU

PvdD

DENK


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN STOFFER

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een verkenning uit te laten voeren naar de noodzaak van een fonds voor kleine en achtergestelde leningen van 50.000 tot 500.000 euro voor het mkb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Stoffer