Kamerstuk 36410-XIII-22

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over middelen voor een compensatiefonds

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Sandra Beckerman , Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-22.html
ID: 36410-XIII-22

Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER

Ontvangen 12 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000).

Toelichting

In Groningen is veel ongelijkheid ontstaan. Met Nij Begun komen er 50 maatregelen, waarmee het kabinet tot doel heeft op weg te gaan naar «erkenning, herstel en perspectief». Tegelijkertijd zien we dat bestaande verschillen en bestaand onrecht niet altijd worden rechtgezet. Zonder onrecht recht te zetten komt er geen rechtvaardigheid voor alle inwoners.

Indieners beogen dat de overheid onuitlegbare verschillen zoals geconstateerd door de Commissie Van Geel voorkomt.

Bewoners die eerder uitgesloten werden voor regelingen en maatregelen, waaronder bewoners met B- en C-schades, die op basis van de huidige voorstellen wel in aanmerking zouden komen zouden hier alsnog gebruik van moeten kunnen maken. Om dit te realiseren komt een extra fonds van € 1 miljard vanuit de algemene middelen.

Beckerman Nijboer