Stemming

Motie van het lid Graus c.s. over het inzetten van de mkb-toets als periodieke check om te zien waar regeldruk onbetaalbaar en onuitvoerbaar is

94,6 %
4,0 %


BBB

SP

BIJ1

Ephraim

GL

D66

JA21

PvdA

DENK

PVV

VVD

SGP

PvdD

FVD

CDA

Fractie Den Haan

CU

Omtzigt

Groep Van Haga

Volt


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de mkb-toets als periodieke check in te zetten om te zien waar regeldruk onbetaalbaar en onuitvoerbaar is, ook ten behoeve van bestaande wet- en regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Stoffer

Eerdmans

Van Haga


Motie van het lid Graus c.s. over het inzetten van de mkb-toets als periodieke check om te zien waar regeldruk onbetaalbaar en onuitvoerbaar is

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Dion Graus (PVV), Joost Eerdmans (EénNL), Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-35.html