Kamerstuk 36410-XIII-35

Motie van het lid Graus c.s. over het inzetten van de mkb-toets als periodieke check om te zien waar regeldruk onbetaalbaar en onuitvoerbaar is

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL), Joost Eerdmans (EénNL), Dion Graus (PVV), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-35.html
ID: 36410-XIII-35

94,6 %
4,0 %

BIJ1

D66

PvdA

Fractie Den Haan

SP

CDA

PVV

GL

SGP

Omtzigt

BBB

JA21

FVD

DENK

Groep Van Haga

VVD

PvdD

Ephraim

CU

Volt


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de mkb-toets als periodieke check in te zetten om te zien waar regeldruk onbetaalbaar en onuitvoerbaar is, ook ten behoeve van bestaande wet- en regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Stoffer

Eerdmans

Van Haga