Kamerstuk 36410-XIII-68

Motie van het lid Christine Teunissen over onder geen beding de kunstmestindustrie faciliteren of subsidiëren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-68.html
ID: 36410-XIII-68

23,5 %
75,2 %

BBB

PvdD

DENK

Groep Van Haga

BIJ1

PVV

CDA

Ephraim

PvdA

CU

JA21

SP

VVD

SGP

D66

Fractie Den Haan

GL

Omtzigt

FVD

Volt


Nr. 68 MOTIE VAN HET LID CHRISTINE TEUNISSEN

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de plannen van de Nederlandse kunstmestindustrie om CO2 af te vangen en op te slaan in Noorwegen wil faciliteren en subsidiëren;

constaterende dat de Nederlandse kunstmestindustrie maar liefst 5% van alle aardgasverbruik in Nederland voor haar rekening neemt, zonder daar energiebelasting over te hoeven betalen;

overwegende dat dit op geen enkele manier klimaatrechtvaardig of duurzaam is;

verzoekt de regering onder geen beding de kunstmestindustrie te faciliteren of te subsidiëren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen