Stemming

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit

71,1 %
27,5 %


Fractie Den Haan

Ephraim

Groep Van Haga

SGP

CDA

D66

Volt

DENK

PvdD

GL

Omtzigt

BIJ1

PVV

FVD

SP

VVD

CU

BBB

JA21

PvdA


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de Adviescommissie Gids Proportionaliteit te vragen om te adviseren over een wijziging van de Gids Proportionaliteit waarin wordt verduidelijkt wat de ruimte is voor het een-op-een contracteren van sociale ondernemingen en het klein mkb en waarin het drempelbedrag voor het een-op-een contracteren van sociale ondernemingen en het klein mkb wordt verhoogd;

verzoekt de regering om in overleg met sociale ondernemingen en kennisinstellingen te verkennen of in de aanbestedingsregelgeving en de toepassing daarvan meer ruimte kan worden geboden aan sociale ondernemingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Stoffer

Amhaouch

Koekkoek

Dijk

Thijssen


Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Jimmy Dijk , Jan de Graaf (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA), Marieke Koekkoek (D66), Chris Stoffer (SGP), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-65.html