Stemming

Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoek naar betere facilitering van projectontwikkeling voor verduurzaming van de industrie en opschaling van duurzame energie

75,8 %
22,8 %


DENK

SGP

Groep Van Haga

CDA

PVV

VVD

Fractie Den Haan

PvdA

BBB

SP

GL

FVD

Omtzigt

BIJ1

CU

D66

PvdD

JA21

Volt

Ephraim


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat elektrificatie (direct of indirect) een essentieel onderdeel is van de verduurzaming van de industrie, maar dat de precieze ontwikkeling van de elektriciteitsvraag in de industrie nog onzeker is;

constaterende dat er bij het aanbod van duurzame elektriciteit onzekerheid bestaat over de groei;

overwegende dat investeringszekerheid en gelijk opgaan van verduurzaming van de industrie met het aanbod van hernieuwbare energie belangrijke voorwaarden zijn om de klimaatdoelen voor zowel de industrie als de energiesector te halen;

overwegende dat gezamenlijke projectontwikkeling meer investeringszekerheid voor zowel de industrie als de energiesector kan bieden, maar dat de trajecten voor de verduurzaming van deze sectoren momenteel nog gescheiden zijn;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe gezamenlijke projectontwikkeling voor verduurzaming van de industrie enerzijds en het opschalen van het aanbod van duurzame energie anderzijds beter kan worden gefaciliteerd en in kaart te brengen welke beleidsinstrumenten (zoals de maatwerkafspraken) daar geschikt voor zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boswijk

Erkens

Grinwis


Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoek naar betere facilitering van projectontwikkeling voor verduurzaming van de industrie en opschaling van duurzame energie

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Derk Boswijk (CDA), Pieter Grinwis (CU), Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-29.html