Kamerstuk 36410-XIII-52

Motie van de leden Thijssen en Kröger over de afspraken met Tata Steel over het overgaan op groene staalproductie in de tijd loskoppelen van het versneld uitfaseren van de meest vervuilende productieprocessen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Joris Thijssen (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-52.html
ID: 36410-XIII-52

90,6 %
8,1 %

JA21

SP

PvdD

CDA

GL

Groep Van Haga

PvdA

D66

Volt

SGP

Ephraim

DENK

FVD

PVV

CU

Omtzigt

VVD

BIJ1

Fractie Den Haan

BBB


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN EN KRÖGER

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er maatwerkafspraken worden gemaakt met Tata Steel om groen staal te produceren;

constaterende dat de Kamer heeft verzocht om in de maatwerkafspraken met Tata concrete en juridisch afdwingbare afspraken te maken over het zo snel mogelijk uitfaseren van de meest vervuilende onderdelen;

overwegende dat het voor de omwonenden van Tata Steel die nu ernstige gezondheidsproblemen ervaren en gemiddeld 2,5 maanden korter leven door de uitstoot van het bedrijf van groot belang is dat deze vervuiling zo snel mogelijk stopt;

verzoekt de regering om in de maatwerkafspraken met Tata Steel het overgaan op groene staalproductie in de tijd los te koppelen van de afspraken om de meest vervuilende productieprocessen versneld uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen

Kröger