Kamerstuk 36410-XIII-64

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een maatwerktraject voor bedrijven uit het zesde cluster

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU), Jan de Graaf (CDA), Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-64.html
ID: 36410-XIII-64

84,6 %
14,1 %

Fractie Den Haan

CDA

JA21

Volt

DENK

PVV

CU

SP

PvdA

D66

VVD

SGP

Groep Van Haga

BIJ1

Ephraim

GL

BBB

FVD

PvdD

Omtzigt


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat maatwerkafspraken nu vooral zien op de vijf geografische industrieclusters;

constaterende dat veel bedrijven in het zogenoemde zesde cluster op dit moment aanlopen tegen concrete obstakels in verduurzaming van hun bedrijfsvoering, zoals te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet, die niet kunnen worden opgelost met standaardsubsidiegelden en -procedures;

overwegende dat de Minister van EZK in haar brief aan de Kamer van 27 september 2023 schrijft dat ze «ook bedrijven buiten de genoemde top twintig de mogelijkheid van een vorm van maatwerk aanbiedt» en dat ze «cluster 6-bedrijven sowieso wil faciliteren om knelpunten aan te pakken»;

verzoekt de regering op korte termijn, doch uiterlijk in aanloop naar de Voorjaarsnota 2024, voor de bedrijven uit het zesde cluster die daar behoefte aan hebben ofwel een maatwerktraject op te starten ofwel een plan van aanpak op te stellen dat knelpunten oplost, en additionele financiële behoeftes ten behoeve van verduurzaming van het zesde cluster inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Grinwis

Erkens