Kamerstuk 36410-XIII-32

Motie van het lid Graus c.s. over het instellen van een taskforce voor het behoud van traditionele ambachten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL), Chris Stoffer (SGP), Joost Eerdmans (EénNL), Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-32.html
ID: 36410-XIII-32

40,9 %
57,7 %

Volt

BIJ1

PvdA

SP

Omtzigt

JA21

Ephraim

PvdD

DENK

Groep Van Haga

BBB

SGP

D66

FVD

GL

VVD

Fractie Den Haan

CDA

CU

PVV


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een «Taskforce Behoud Traditionele Ambachten», mede ten behoeve van voorkoming van leegstand in winkelstraten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Stoffer

Eerdmans

Van Haga