Kamerstuk 36410-XIII-51

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over middelen uit het voorjaarspakket vrijmaken voor duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Pim van Strien (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA), Romke de Jong (D66), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-51.html
ID: 36410-XIII-51

83,9 %
14,8 %

Omtzigt

Fractie Den Haan

GL

CU

SGP

VVD

CDA

Ephraim

BIJ1

Groep Van Haga

PvdA

JA21

SP

FVD

DENK

PVV

Volt

BBB

D66

PvdD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mkb-ondernemers met te weinig onderpand een duurzaamheidslening kunnen afsluiten middels de BMKB-Groen maar dat deze regeling niet voldoende toereikend is voor kleine ondernemingen met een kleine financieringsvraag;

constaterende dat de Kamer meerdere malen heeft verzocht om duurzaamheidsleningen ook voor kleine ondernemers tegen een lage rente beschikbaar te maken, conform Kamerstuk 36 200 XIII, nr. 64, Kamerstuk 36 200, nr. 157 en Kamerstuk 32 637, nr. 574;

verzoekt de regering om per 1 juli 2024 middelen uit het voorjaarspakket voor verduurzaming van het mkb vrij te maken ten behoeve van duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers;

verzoekt deze middelen te beleggen bij een microfinancieringsmaatschappij om ondernemers zo snel mogelijk te helpen met duurzame investeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Romke de Jong

Amhaouch

Van Strien

Stoffer