Kamerstuk 36410-XIII-73

Motie van de leden Van Haga en Smolders over op de pauzeknop drukken bij de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL), Hans Smolders (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-73.html
ID: 36410-XIII-73

21,5 %
77,2 %

CU

BBB

Fractie Den Haan

PvdA

GL

Ephraim

PvdD

SP

Omtzigt

PVV

D66

FVD

SGP

VVD

DENK

Volt

Groep Van Haga

CDA

JA21

BIJ1


Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw veel kwekers hun activiteiten zullen moeten staken, omdat zij als grootverbruikers van gas veel meer belasting moeten gaan betalen;

constaterende dat de sector zelf wil verduurzamen en met de overheid een convenant heeft getekend om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn;

verzoekt de regering bij de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw op de pauzeknop te drukken, zodat kwekers de kans krijgen om op veranderingen in te spelen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Smolders