Stemming

Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning naar een wederkerig en breed ondernemersakkoord

77,2 %
21,5 %


SGP

Omtzigt

FVD

DENK

CU

VVD

D66

SP

PVV

PvdA

Groep Van Haga

PvdD

JA21

CDA

BIJ1

GL

Ephraim

Fractie Den Haan

Volt

BBB


Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrijfsleven van zelfstandigen en mkb'ers tot internationale grootbedrijven onmisbaar is voor onze banen, boterhammen, belastinginkomsten en de oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan;

constaterende dat het belangrijk is dat politiek, kabinet en bedrijfsleven schouder aan schouder bouwen aan het welvarende, duurzame en innovatieve Nederland;

verzoekt de regering te verkennen of het in aansluiting op de strategische agenda ondernemingsklimaat van toegevoegde waarde is om een wederkerig en breed ondernemersakkoord te formuleren waarbij de overheid onder andere voorspelbaarheid, dienstbaarheid en wendbaarheid inbrengt en het bedrijfsleven onder andere goed ondernemerschap, belastingbetaling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie;

verzoekt de regering om een regierol voor de Minister van EZK in dezen en de verkenningen voor dit traject op korte termijn te starten ten behoeve van de oordeelsvorming van de volgende Kamer en het volgende kabinet, en de Kamer over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Strien

Stoffer

Graus

Van Haga

Romke de Jong

Eppink


Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning naar een wederkerig en breed ondernemersakkoord

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Pim van Strien (VVD), Dion Graus (PVV), Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch), Wybren van Haga (BVNL), Chris Stoffer (SGP), Romke de Jong (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-44.html