Stemming

Motie van het lid Christine Teunissen over stoppen met de stimulering van mestvergisting

26,8 %
71,8 %


JA21

Ephraim

VVD

BBB

CDA

D66

FVD

PvdD

CU

Groep Van Haga

GL

Fractie Den Haan

PvdA

SGP

Omtzigt

Volt

BIJ1

PVV

SP

DENK


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID CHRISTINE TEUNISSEN

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mestvergisting nauwelijks energie oplevert en dat de klimaatwinst minimaal is;

constaterende dat mestvergisters vrijwel overal op grote weerstand van omwonenden stuiten vanwege de stank, gezondheidsrisico's en mestfraude;

overwegende dat uitbreiding van de mestvergistingscapaciteit een lock-ineffect creëert voor de intensieve veehouderij, omdat mestvergisting afhankelijk is van een mestoverschot;

overwegende dat mestvergisting niet bijdraagt aan een gezond verdienmodel voor de boer, omdat het hun schuldenlast vergroot en een onzekere inkomstenbron is die volledig afhankelijk is van subsidie;

overwegende dat de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn vragen om fundamentele keuzes en integrale oplossingen;

spreekt uit dat mestvergisting niet past binnen een duurzame, gezonde toekomstvisie voor de landbouw;

verzoekt de regering te stoppen met de stimulering van mestvergisting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen


Motie van het lid Christine Teunissen over stoppen met de stimulering van mestvergisting

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Christine Teunissen (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-67.html