Stemming

Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar het rendement van CCS en het effect van CCS op het klimaat

40,9 %
57,7 %


Omtzigt

CDA

PvdA

Volt

D66

PVV

GL

BBB

JA21

PvdD

VVD

SGP

Ephraim

DENK

BIJ1

Fractie Den Haan

FVD

CU

SP

Groep Van Haga


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er twijfel bestaat over het rendement van Carbon Capture and Storage (CCS);

verzoekt de regering te onderzoeken wat het effect is van CCS op het klimaat, wat het rendement is per geïnvesteerde euro en hoeveel energie er verbruikt wordt en hoeveel CO2 er geproduceerd wordt per in de grond gepompte ton CO2,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga


Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar het rendement van CCS en het effect van CCS op het klimaat

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-75.html