Stemming

Motie van het lid Romke de Jong c.s. over middelen uit het voorjaarspakket vrijmaken voor duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers

83,9 %
14,8 %


JA21

CDA

Groep Van Haga

VVD

GL

D66

Omtzigt

PvdA

SGP

FVD

BBB

PVV

BIJ1

DENK

Ephraim

Fractie Den Haan

Volt

SP

PvdD

CU


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID ROMKE DE JONG C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mkb-ondernemers met te weinig onderpand een duurzaamheidslening kunnen afsluiten middels de BMKB-Groen maar dat deze regeling niet voldoende toereikend is voor kleine ondernemingen met een kleine financieringsvraag;

constaterende dat de Kamer meerdere malen heeft verzocht om duurzaamheidsleningen ook voor kleine ondernemers tegen een lage rente beschikbaar te maken, conform Kamerstuk 36 200 XIII, nr. 64, Kamerstuk 36 200, nr. 157 en Kamerstuk 32 637, nr. 574;

verzoekt de regering om per 1 juli 2024 middelen uit het voorjaarspakket voor verduurzaming van het mkb vrij te maken ten behoeve van duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers;

verzoekt deze middelen te beleggen bij een microfinancieringsmaatschappij om ondernemers zo snel mogelijk te helpen met duurzame investeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Romke de Jong

Amhaouch

Van Strien

Stoffer


Motie van het lid Romke de Jong c.s. over middelen uit het voorjaarspakket vrijmaken voor duurzaamheidsleningen tegen een lage rente voor kleine ondernemers

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Romke de Jong (D66), Mustafa Amhaouch (CDA), Pim van Strien (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-51.html