Kamerstuk 36410-XIII-75

Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar het rendement van CCS en het effect van CCS op het klimaat

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-75.html
ID: 36410-XIII-75

40,9 %
57,7 %

Omtzigt

CDA

PvdA

CU

SP

Groep Van Haga

Volt

D66

PVV

GL

BBB

SGP

Ephraim

DENK

Fractie Den Haan

FVD

JA21

PvdD

VVD

BIJ1


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er twijfel bestaat over het rendement van Carbon Capture and Storage (CCS);

verzoekt de regering te onderzoeken wat het effect is van CCS op het klimaat, wat het rendement is per geïnvesteerde euro en hoeveel energie er verbruikt wordt en hoeveel CO2 er geproduceerd wordt per in de grond gepompte ton CO2,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga