Stemming

Motie van het lid Graus c.s. over het instellen van een taskforce voor het behoud van traditionele ambachten

40,9 %
57,7 %


CU

DENK

BIJ1

VVD

Ephraim

CDA

PvdD

PvdA

GL

SGP

D66

PVV

Fractie Den Haan

SP

Volt

Omtzigt

JA21

BBB

FVD

Groep Van Haga


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om een «Taskforce Behoud Traditionele Ambachten», mede ten behoeve van voorkoming van leegstand in winkelstraten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Stoffer

Eerdmans

Van Haga


Motie van het lid Graus c.s. over het instellen van een taskforce voor het behoud van traditionele ambachten

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Dion Graus (PVV), Joost Eerdmans (EénNL), Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-32.html