Kamerstuk 36410-XIII-71

Motie van het lid Eppink over een overzicht van de omvang van de middelen uit het Klimaatfonds bestemd voor het verduurzamen van het mkb, het klein mkb en huishoudens

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-71.html
ID: 36410-XIII-71

89,3 %
9,4 %

SP

Fractie Den Haan

PvdA

Ephraim

BIJ1

SGP

JA21

CDA

D66

CU

DENK

PvdD

Groep Van Haga

BBB

Omtzigt

GL

PVV

VVD

Volt

FVD


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID EPPINK

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor het mkb meer dan tien stimuleringsregelingen beschikbaar zijn;

constaterende dat inzicht in hoeveel budget er beschikbaar is voor het mkb daarin ontbreekt;

overwegende dat het hierdoor voor het mkb onzeker is of deze regelingen toereikend zijn voor mogelijke investeringen;

overwegende dat huishoudens met soortgelijke uitdagingen zitten;

verzoekt de regering om een overzicht naar de Kamer te sturen over de omvang van de middelen uit het Klimaatfonds die bestemd zijn voor het verduurzamen van het mkb, het klein mkb en huishoudens, en hierbij ook aan te geven of de middelen in verhouding staan tot de eisen;

verzoekt de regering om deze regelingen simpeler en meer toegankelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eppink