Stemming

Motie van de leden Van Haga en Smolders over op de pauzeknop drukken bij de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw

21,5 %
77,2 %


Groep Van Haga

CDA

PvdA

D66

PvdD

Volt

SGP

VVD

Fractie Den Haan

FVD

SP

JA21

GL

DENK

PVV

BBB

Ephraim

Omtzigt

CU

BIJ1


Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN SMOLDERS

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw veel kwekers hun activiteiten zullen moeten staken, omdat zij als grootverbruikers van gas veel meer belasting moeten gaan betalen;

constaterende dat de sector zelf wil verduurzamen en met de overheid een convenant heeft getekend om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn;

verzoekt de regering bij de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw op de pauzeknop te drukken, zodat kwekers de kans krijgen om op veranderingen in te spelen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Smolders


Motie van de leden Van Haga en Smolders over op de pauzeknop drukken bij de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Hans Smolders (FVD), Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-73.html