Kamerstuk 36410-XIII-65

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over advies vragen over wijziging van de Gids Proportionaliteit

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024


71,1 %
27,5 %

Fractie Den Haan

Ephraim

Groep Van Haga

SGP

CDA

D66

Volt

DENK

PvdD

GL

Omtzigt

BIJ1

VVD

CU

BBB

JA21

PvdA

PVV

FVD

SP


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de Adviescommissie Gids Proportionaliteit te vragen om te adviseren over een wijziging van de Gids Proportionaliteit waarin wordt verduidelijkt wat de ruimte is voor het een-op-een contracteren van sociale ondernemingen en het klein mkb en waarin het drempelbedrag voor het een-op-een contracteren van sociale ondernemingen en het klein mkb wordt verhoogd;

verzoekt de regering om in overleg met sociale ondernemingen en kennisinstellingen te verkennen of in de aanbestedingsregelgeving en de toepassing daarvan meer ruimte kan worden geboden aan sociale ondernemingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Stoffer

Amhaouch

Koekkoek

Dijk

Thijssen