Stemming

Motie van de leden Van der Graaf en Stoffer over een verkenning naar de noodzaak van een fonds voor kleine en achtergestelde leningen voor het mkb

98,7 %
0,0 %


BIJ1

PvdD

D66

JA21

CU

FVD

PVV

SP

Fractie Den Haan

Ephraim

Omtzigt

SGP

Volt

CDA

VVD

BBB

Groep Van Haga

PvdA

GL

DENK


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN STOFFER

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een verkenning uit te laten voeren naar de noodzaak van een fonds voor kleine en achtergestelde leningen van 50.000 tot 500.000 euro voor het mkb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Stoffer


Motie van de leden Van der Graaf en Stoffer over een verkenning naar de noodzaak van een fonds voor kleine en achtergestelde leningen voor het mkb

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Jan de Graaf (CDA), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-63.html