Kamerstuk 36410-XIII-47

Motie van het lid Dijk over alleen subsidies voor verduurzaming voor de twintig grootste uitstoters bij een doorslaggevende stem van werknemers over het besluit of het bedrijf in Nederland moet blijven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Jimmy Dijk
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-47.html
ID: 36410-XIII-47

6,7 %
91,9 %

JA21

GL

PvdD

SGP

Groep Van Haga

VVD

Ephraim

BBB

CU

BIJ1

Volt

PvdA

FVD

CDA

Omtzigt

D66

Fractie Den Haan

PVV

DENK

SP


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DIJK

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het besluit om te blijven of te vertrekken nu alleen aan investeerders van de industrie zelf is;

constaterende dat subsidies voor het verduurzamen van de industrie geen garantie zijn dat de bedrijven daarmee in Nederland blijven en dat dit ertoe kan leiden dat de industrie alsnog verdwijnt;

van mening dat (groene) industrie noodzakelijk is voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en (lokale/regionale) gemeenschappen;

verzoekt de regering om alleen subsidies voor verduurzaming beschikbaar te stellen voor de twintig grootste uitstoters indien werknemers een doorslaggevende stem krijgen over het besluit of het bedrijf in Nederland moet blijven of niet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk