Stemming

Motie van het lid Eppink over een overzicht van de omvang van de middelen uit het Klimaatfonds bestemd voor het verduurzamen van het mkb, het klein mkb en huishoudens

89,3 %
9,4 %


CU

VVD

Volt

SGP

Omtzigt

Groep Van Haga

D66

DENK

BBB

SP

JA21

PvdA

PvdD

BIJ1

FVD

Ephraim

Fractie Den Haan

PVV

GL

CDA


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID EPPINK

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor het mkb meer dan tien stimuleringsregelingen beschikbaar zijn;

constaterende dat inzicht in hoeveel budget er beschikbaar is voor het mkb daarin ontbreekt;

overwegende dat het hierdoor voor het mkb onzeker is of deze regelingen toereikend zijn voor mogelijke investeringen;

overwegende dat huishoudens met soortgelijke uitdagingen zitten;

verzoekt de regering om een overzicht naar de Kamer te sturen over de omvang van de middelen uit het Klimaatfonds die bestemd zijn voor het verduurzamen van het mkb, het klein mkb en huishoudens, en hierbij ook aan te geven of de middelen in verhouding staan tot de eisen;

verzoekt de regering om deze regelingen simpeler en meer toegankelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eppink


Motie van het lid Eppink over een overzicht van de omvang van de middelen uit het Klimaatfonds bestemd voor het verduurzamen van het mkb, het klein mkb en huishoudens

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Derk Jan Eppink (Libertair, Direct, Democratisch)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-71.html