Kamerstuk 36410-XIII-25

Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over verlenging van de waardevermeerderingsregeling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 12 oktober 2023
Indiener(s): Sandra Beckerman , Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-25.html
ID: 36410-XIII-25

50,3 %
49,0 %

Omtzigt

CDA

FVD

SGP

PvdA

JA21

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

GL

Ephraim

D66

Volt

PvdD

CU

SP

BBB

VVD

BIJ1

PVV

DENK


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER

Ontvangen 12 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 104.000 (x € 1.000).

II

In artikel 41 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 104.000 (x € 1.000).

Toelichting

Gedupeerde in Groningen en Noord-Drenthe hebben nu tot 1 februari 2024 om een aanvraag te doen op de waardevermeerderingsregeling. Met Nij Begun zijn er vele nieuwe groepen in aanmerking gekomen voor deze regeling, maar deze groepen hebben nu te weinig tijd om een aanvraag te doen. Met dit amendement wordt de regeling verlengt tot 1 februari 2025. Hiermee wordt ook ruimte gegeven om de groep verder uit te breiden voor ondernemers, kerken en andere maatschappelijke instellingen. Hiervoor wordt de resterende € 104 miljoen, van de bij de voorjaarsnota 2022 gereserveerde middelen hiervoor, ingezet.

Beckerman Nijboer