Stemming

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een maatwerktraject voor bedrijven uit het zesde cluster

84,6 %
14,1 %


SGP

FVD

Omtzigt

D66

SP

JA21

Volt

PvdD

GL

DENK

CDA

VVD

Ephraim

PvdA

BIJ1

CU

Groep Van Haga

PVV

Fractie Den Haan

BBB


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat maatwerkafspraken nu vooral zien op de vijf geografische industrieclusters;

constaterende dat veel bedrijven in het zogenoemde zesde cluster op dit moment aanlopen tegen concrete obstakels in verduurzaming van hun bedrijfsvoering, zoals te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet, die niet kunnen worden opgelost met standaardsubsidiegelden en -procedures;

overwegende dat de Minister van EZK in haar brief aan de Kamer van 27 september 2023 schrijft dat ze «ook bedrijven buiten de genoemde top twintig de mogelijkheid van een vorm van maatwerk aanbiedt» en dat ze «cluster 6-bedrijven sowieso wil faciliteren om knelpunten aan te pakken»;

verzoekt de regering op korte termijn, doch uiterlijk in aanloop naar de Voorjaarsnota 2024, voor de bedrijven uit het zesde cluster die daar behoefte aan hebben ofwel een maatwerktraject op te starten ofwel een plan van aanpak op te stellen dat knelpunten oplost, en additionele financiële behoeftes ten behoeve van verduurzaming van het zesde cluster inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Grinwis

Erkens


Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een maatwerktraject voor bedrijven uit het zesde cluster

2023-10-12
Dossier: 36410-XIII
Indiener(s): Jan de Graaf (CDA), Pieter Grinwis (CU), Silvio Erkens (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIII-64.html