Wetsvoorstel 34000-VI - 16 september 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Verslag
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Amendement
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Amendement
Amendement
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief Algemene Rekenkamer
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Leveren inbreng
Amendement
Brief regering
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering