Kamerstuk 34000-VI-54

Motie van de leden Segers en Dijkhoff over een kenniscentrum over geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Klaas Dijkhoff (VVD), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-54.html
ID: 34000-VI-54

90,7 %
9,3 %

SGP

PvdD

Klein

SP

PvdA

CU

50PLUS

D66

CDA

GrBvK

GrKÖ

Van Vliet

GL

VVD

PVV


Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DIJKHOFF

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel professionele en vrijwillige hulpverleners met geweld worden geconfronteerd en als gevolg hiervan onder andere risico lopen op posttraumatische-stressstoornissen;

overwegende dat contact met de getroffen professionele en vrijwillige hulpverleners en het bieden van zorg van groot belang is om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen;

van mening dat het initiatief van de Stichting Hulp voor Hulpverleners om een kenniscentrum op te zetten een nuttige aanvulling kan zijn op de inspanningen van de werkgevers;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de Stichting Hulp voor Hulpverleners over het opzetten van een kenniscentrum dat geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners signaleert en een vraagbaak voor werkgevers en de betrokken hulpverleners kan zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Dijkhoff