Kamerstuk 34000-VI-72

Motie van het lid Slob c.s. over het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015


99,3 %
0,0 %

GL

VVD

PvdA

GrBvK

PVV

50PLUS

CU

D66

PvdD

SGP

Van Vliet

Klein

CDA

SP

GrKÖ


Nr. 72 MOTIE VAN HET LID SLOB C.S.

Voorgesteld 10 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog veel vragen leven over:

  • de schikkingsovereenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de heer Cees H.;

  • de informatie die over deze schikking al dan niet beschikbaar was bij de bewindslieden, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie;

  • de informatieverstrekking aan de Kamer;

verzoekt de regering, tot het instellen van een onafhankelijke commissie van onderzoek en voorafgaand de onderzoeksopdracht aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Samsom

Van Haersma Buma

Van der Staaij

Pechtold

Roemer

Van Ojik

Wilders

Klein

Zijlstra