Kamerstuk 34000-VI-23

Motie van het lid Gesthuizen c.s. over overleg van het COA met gemeenten en bewoners

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015


62,0 %
38,0 %

CU

PvdA

GL

D66

GrKÖ

Van Vliet

SGP

GrBvK

PVV

50PLUS

SP

Klein

PvdD

VVD

CDA


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aan de kleine dorpjes Oranje (Drenthe, circa 140 inwoners) en Rijs (Friesland, eveneens circa 140 inwoners) door het COA de huisvesting van respectievelijk 1.400 en 500 asielzoekers zou worden toebedeeld;

overwegende dat hierover blijkens gesprekken met bewoners van deze dorpjes slecht en zeer terughoudend is gecommuniceerd met bewoners en gemeente en dat hierdoor de serieuze bezwaren van de bevolking tegen de grootschaligheid van de opvang niet zijn meegenomen door het COA;

overwegende dat het voor het draagvlak voor de huisvesting van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld van levensbelang is dat hierover duidelijk, open en eerlijk wordt gesproken met de mensen die in de dorpen in kwestie wonen;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het COA alsnog per direct in goed overleg treedt met de gemeenten en bewoners in kwestie, ervoor te zorgen dat in het vervolg het COA zo snel als mogelijk op heldere en transparante wijze met bewoners en gemeenten communiceert in dit soort situaties;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Schouw

Van Tongeren

Voordewind