Kamerstuk 34000-VI-55

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de inzet van de regering in het Comité van Ministers van de Raad van Europa

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL), Gerard Schouw (D66), Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-55.html
ID: 34000-VI-55

26,7 %
73,3 %

PvdA

GrKÖ

GrBvK

GL

Klein

CDA

SGP

Van Vliet

CU

VVD

50PLUS

D66

PvdD

PVV

SP


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een besluit over een landelijke oplossing voor het van bed, bad en brood voorzien van dakloze vreemdelingen tot na de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over het besluit van de ECSR dit voorjaar heeft uitgesteld;

overwegende dat de Kamer vooraf in debat moet kunnen treden met de regering over haar inzet voor deze bijeenkomst;

verzoekt de regering, de Kamer de exacte datum van deze bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te melden en tijdig inzicht te geven over de voorgenomen inzet van de regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Schouw

Gesthuizen