Kamerstuk 34000-VI-33

Motie van het lid Oskam c.s. over tot nul reduceren van de taakstelling op de reclassering

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Nine Kooiman , Peter Oskam (CDA), Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-33.html
ID: 34000-VI-33

23,3 %
76,7 %

PvdA

VVD

SP

Klein

PvdD

GL

GrKÖ

PVV

50PLUS

SGP

GrBvK

CDA

CU

D66

Van Vliet


Nr. 33 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de reclassering voor 2015 te maken krijgt met opnieuw een forse taakstelling, terwijl de vraag naar reclasseringsproducten toeneemt;

overwegende dat het gevolg is dat de wachtlijsten voor taakstraffen zullen oplopen en minder uren besteed kunnen worden aan de zogeheten toezichtsniveaus 1 en 2;

overwegende dat minder toezicht en onevenredige druk op de reclasseringsorganisaties uiteindelijk nadelige effecten kunnen hebben op de veiligheid in de samenleving;

verzoekt de regering, de taakstelling op de reclasseringsorganisaties in 2015 tot nul euro te reduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Kooiman

Van Tongeren