Kamerstuk 34000-VI-24

Motie van het lid Van Nispen c.s. over nakomen van de afspraken met de Raad voor de rechtspraak

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Peter Oskam (CDA), Michiel van Nispen , Liesbeth van Tongeren (GL), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-24.html
ID: 34000-VI-24

34,7 %
65,3 %

D66

PVV

CU

50PLUS

GrKÖ

Klein

GL

VVD

SGP

PvdD

PvdA

GrBvK

Van Vliet

CDA

SP


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister zijn afspraken met de Raad voor de rechtspraak over de financiering van de rechtspraak voor de jaren 2014 tot en met 2016 niet nakomt waardoor de rechtspraak in 2015 te maken zal krijgen met een tekort van 40 miljoen euro;

verzoekt de regering, haar afspraken met de Raad voor de rechtspraak na te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Oskam

Schouw

Van Tongeren