Kamerstuk 34000-VI-29

Motie van de leden Dijkhoff en Van Nispen over een prejudiciële procedure in strafzaken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen , Klaas Dijkhoff (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-29.html
ID: 34000-VI-29

96,7 %
3,3 %

GrBvK

PVV

CDA

GL

SP

Van Vliet

PvdD

SGP

GrKÖ

Klein

CU

50PLUS

D66

PvdA

VVD


Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKHOFF EN VAN NISPEN

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de procedure om prejudiciële vragen te stellen aan de civiele kamer van de Hoge Raad naar tevredenheid werkt;

overwegende dat ook in strafzaken een prejudiciële procedure zou kunnen leiden tot snellere duidelijkheid over de uitleg van een rechtsregel en hoger beroep en cassatie onnodig kan maken;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de prejudiciële vraag in de strafrechtprocedure kan worden ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkhoff

Van Nispen