Kamerstuk 34000-VI-89

Motie van de leden Oskam en Tellegen over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Indiener(s): Peter Oskam (CDA), Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-89.html
ID: 34000-VI-89
Wijzigingen: 34000-VI-95

Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN TELLEGEN

Voorgesteld 11 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat RAND onderzoek heeft gedaan naar de buitenlandse financiering van islamitische instellingen;

overwegende dat slechts één islamitische instelling tijdens het onderzoek bereid was haar financieel jaarverslag met RAND te delen;

overwegende dat per 1 januari 2016 alle islamitische instellingen hun financiële jaargegevens online moeten publiceren en dit tot op heden niet dan wel nauwelijks het geval is;

overwegende dat als instellingen dit niet doen hun anbi-status wordt ingetrokken;

verzoekt de regering, met het Contactorgaan Moslims en Overheid in gesprek te gaan teneinde te bevorderen dat islamitische instellingen zo spoedig mogelijk werk gaan maken van transparantie omtrent hun financiering;

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Tellegen