Kamerstuk 34000-VI-95

Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 15 juni 2015
Indiener(s): Peter Oskam (CDA), Ockje Tellegen (VVD), Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-95.html
ID: 34000-VI-95
Origineel: 34000-VI-89

55,3 %
44,7 %

SP

D66

GL

GrBvK

Klein

GrKÖ

PvdA

VVD

50PLUS

PVV

CDA

Van Vliet

Houwers

SGP

CU

PvdD


Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 89

Voorgesteld 16 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat RAND onderzoek heeft gedaan naar de buitenlandse financiering van islamitische instellingen;

overwegende dat slechts één islamitische instelling tijdens het onderzoek bereid was haar financieel jaarverslag met RAND te delen;

overwegende dat per 1 januari 2016 alle anbi's hun financiële jaargegevens online moeten publiceren en dit tot op heden niet dan wel nauwelijks het geval is bij islamitische instellingen;

overwegende dat als instellingen dit niet doen hun anbi-status wordt ingetrokken;

verzoekt de regering, met het Contactorgaan Moslims en Overheid in gesprek te gaan teneinde te bevorderen dat de genoemde instellingen zo spoedig mogelijk werk gaan maken van transparantie omtrent hun financiering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Tellegen

Berndsen-Jansen