Kamerstuk 34000-VI-45

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Nine Kooiman , Gert-Jan Segers (CU), Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-45.html
ID: 34000-VI-45

26,7 %
73,3 %

Klein

PvdA

D66

GrBvK

VVD

Van Vliet

PVV

CU

SP

CDA

GL

GrKÖ

50PLUS

SGP

PvdD


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het publieke domein sprake is van een grootschalige groei van bijzondere opsporingsambtenaren en particuliere recherchebureaus die zich in hun taakuitvoering op het terrein van de politie begeven;

verzoekt de regering om, een visie op en een onderzoek naar de verhouding van bijzondere opsporingsambtenaren, particuliere recherchebureaus en de politie in het publieke domein,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Kooiman

Segers