Kamerstuk 34000-VI-52

Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpak van mensenhandel om goede internationale politiesamenwerking vraagt in het bijzonder met bronlanden;

overwegende dat Nederland hiertoe een politie-liaison officer in Boekarest heeft waarvan het plaatsingsplan afloopt in 2015;

voorts overwegende dat zijn meerwaarde voor politie, OM, KMar en Inspectie SZW al volop is gebleken, bijvoorbeeld door de significante toename van onderzoeken, de verbeterde samenwerking met politie en justitie in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Moldavië en bij het starten van strafrechtelijk onderzoek in verband met arbeidsuitbuiting;

verder overwegende dat de samenwerking tussen de politie-liaison officer en de Nederlandse ambassade goed verloopt;

verzoekt de regering om, de functie van politie-liaison officer in Boekarest te verlengen voor de periode na 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Oskam

Kooiman

Van der Staaij

Berndsen-Jansen