Kamerstuk 34000-VI-44

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Segers over het beheer over politie en brandweer terugbrengen naar BZK

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-44.html
ID: 34000-VI-44

26,7 %
73,3 %

GrBvK

PVV

Klein

SGP

GL

GrKÖ

CDA

Van Vliet

D66

50PLUS

PvdD

VVD

CU

SP

PvdA


Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SEGERS

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds het kabinet-Rutte I de verantwoordelijkheid voor de politie en de brandweer geheel bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ligt;

overwegende dat deze machtsconcentratie een onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot gevolg heeft;

voorts overwegende dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij uitstek hoeder is van het belang van de decentrale overheden en een slagvaardig openbaar bestuur;

spreekt uit dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans hersteld moet worden door het beheer over de politie en de brandweer terug te brengen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Segers