Kamerstuk 34000-VI-25

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitstel van de bezuinigingen op de rechtsbijstand

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015


26,7 %
73,3 %

SGP

Van Vliet

PvdA

CDA

D66

GL

PvdD

GrKÖ

50PLUS

PVV

VVD

Klein

CU

GrBvK

SP


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel kritiek is op de voorgenomen stelselherziening gefinancierde rechtsbijstand en dat het verzet tegen de bezuinigingen op de rechtsbijstand groot is;

verzoekt de regering, de bezuinigingen op de rechtsbijstand uit te stellen totdat de effecten van de eerdere bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand nader zijn onderzocht en uit nader onderzoek blijkt dat de toegang tot het recht door de nieuwe bezuinigingen niet aangetast wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Schouw

Segers

Van Tongeren