Kamerstuk 34000-VI-27

Motie van het lid Van Nispen over mogelijk maken van verzet in de ZSM-procedure

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-27.html
ID: 34000-VI-27

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verdachten in een ZSM-procedure die direct overgaan tot het betalen van de transactie zoals vastgelegd in de strafbeschikking, geen mogelijkheid meer hebben om in verzet te gaan bij de rechter;

verzoekt de regering, het op korte termijn mogelijk te maken dat eenieder binnen veertien dagen alsnog in verzet kan en zijn of haar zaak ter toetsing kan voorleggen aan de rechter,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen