Kamerstuk 34000-VI-22

Motie van de leden Gesthuizen en Berndsen-Jansen over schikkingen onder regie van een strafrechter

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL), Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-22.html
ID: 34000-VI-22

26,7 %
73,3 %

VVD

Van Vliet

PvdD

SGP

SP

CU

Klein

PvdA

D66

GrBvK

GrKÖ

GL

50PLUS

CDA

PVV


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN BERNDSEN-JANSEN

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schikkingen in grote fraude- en corruptiezaken voordelen en nadelen kennen;

van mening dat rechterlijke regie bij voorgenomen schikkingen, zoals in Duitsland, van belang is voor de rechtsontwikkeling en het vergroten van de transparantie;

verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar de schikkingspraktijk in Duitsland en te bezien of ook in Nederland schikkingen onder regie van een strafrechter plaats kunnen vinden, en hierover de Kamer op de hoogte te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Berndsen-Jansen