Kamerstuk 34000-VI-17

Amendement van het lid Kooiman dat regelt dat 12 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget van de reclassering (3RO)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 21 november 2014
Indiener(s): Nine Kooiman
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-17.html
ID: 34000-VI-17

14,7 %
85,3 %

GrKÖ

PvdD

GrBvK

Klein

SP

PvdA

GL

CDA

SGP

CU

Van Vliet

VVD

PVV

D66

50PLUS


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KOOIMAN

Ontvangen 21 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 34 Sanctietoepassing worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 12.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt 12 miljoen euro toegevoegd aan het budget van de reclassering, dus de 3RO. Hiermee wil de indiener voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan op advies, toezicht en werkstraffen.

De afgelopen jaren heeft de reclassering er steeds meer taken bij gekregen, die ze met steeds minder middelen hebben moeten uitvoeren. Dankzij de Wet voorwaardelijke sancties zijn straffen persoonsgerichter. Ook stijgt het aantal werkstraffen en worden zaken binnen de strafrechtketen zo veel als mogelijk via de ZSM-aanpak afgehandeld. Het geld dat is beloofd in verband met de extra taken door de Wet langdurig toezicht komt pas in 2017 en beslaat bovendien maar 8% van het gehele reclasseringstoezicht. Reclasseringsorganisaties zelf hebben hierover de noodklok geluid en zien de wachtlijsten nu al langer worden. Omdat recidivebestrijding een belangrijk onderdeel is van de aanpak van criminaliteit vindt indiener dat het ministerie hier juist geld voor moet uittrekken en niet moet weghalen.

Dekking wordt gevonden in het decriminaliseren van softdrugs. Indien dit volledig uit het strafrecht zou worden gehaald (legalisering of regulering) leidt dit tot een substantiële besparing van 160 miljoen euro. Bovendien biedt het de mogelijkheid om door belastingheffing extra inkomsten van ongeveer 260 miljoen euro te genereren, zo blijkt uit pagina 38 van het Rapport brede heroverwegingen veiligheid uit april 2010.

Kooiman