Kamerstuk 34000-VI-43

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen , Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-43.html
ID: 34000-VI-43

26,7 %
73,3 %

GrBvK

GrKÖ

PVV

SGP

D66

Van Vliet

PvdA

SP

50PLUS

GL

VVD

PvdD

Klein

CDA

CU


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN NISPEN

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sprake is van een forse toename van het aantal mensen dat onterecht in hechtenis is genomen en de schatkist daardoor jaarlijks 25 miljoen euro kwijt is aan schadevergoedingen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge aantal onterechte celslachtoffers en beleidsmaatregelen te nemen om het aantal in 2015 aanzienlijk te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Van Nispen