Kamerstuk 34000-VI-26

Motie van het lid Van Nispen over financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-26.html
ID: 34000-VI-26

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Gezondheidsraad heeft aanbevolen dat de vervolgopleiding forensische geneeskunde van overheidswege betaald zou moeten worden en dat het voor de hand ligt dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie deze kosten voor zijn rekening neemt;

verzoekt de regering, deze aanbeveling op te volgen en te onderzoeken op welke manier deze opleiding gefinancierd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen