Kamerstuk 34000-VI-32

Motie van het lid Oskam c.s. over het afzien van de taakstelling van 27 miljoen op het OM

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen , Peter Oskam (CDA), Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-32.html
ID: 34000-VI-32

31,3 %
68,7 %

GL

CU

VVD

GrBvK

Klein

CDA

Van Vliet

GrKÖ

SGP

SP

PvdD

D66

PVV

PvdA

50PLUS


Nr. 32 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Openbaar Ministerie voor 2015 te maken krijgt met opnieuw een forse taakstelling van 27 miljoen euro in het kader van een doelmatiger strafrechtketen;

overwegende dat naast organistische veranderingen het OM voor 2015 te maken krijgt met tal van inhoudelijke doelstellingen, zoals meer aandacht voor opkomend jihadisme, criminele samenwerkingsverbanden, georganiseerde drugscriminaliteit, mensenhandel, kinderporno, cybercrime, witteboordencriminaliteit en zogeheten high-impact crimes;

constaterende dat het OM al eerder heeft aangegeven dat de grenzen zijn bereikt qua uit te voeren kwantitatieve strafrechtelijke onderzoeken en dat men kwalitatief aanloopt tegen de grenzen van het gevraagde;

verzoekt de regering, in 2015 het OM de taakstelling van 27 miljoen euro niet op te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Van Nispen

Van Tongeren