Kamerstuk 34000-VI-47

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen , Gert-Jan Segers (CU), Magda Berndsen (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-47.html
ID: 34000-VI-47

26,0 %
74,0 %

Klein

SGP

CDA

PvdA

GrKÖ

Van Vliet

PVV

VVD

CU

GL

GrBvK

50PLUS

PvdD

D66

SP


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S.

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de criminele burgerinfiltrant verboden is sinds de IRT-affaire;

overwegende dat de regering niettemin voornemens is om de omstreden criminele burgerinfiltrant opnieuw zijn herintrede te laten doen als opsporingsmethode van politie en justitie;

overwegende dat op dit moment een grote drugszaak loopt in België waarin vermoedelijk sprake is van de inzet van een criminele burgerinfiltrant door Nederlandse en Belgische politie in strijd met het zowel in Nederland als in België geldende verbod;

verzoekt de regering, de herinvoering van de criminele burgerinfiltrant te bevriezen totdat uitspraak is gedaan in de Belgische zaak en helderheid bestaat over de vermeende inzet van deze verboden opsporingsmethode in een Belgische drugszaak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berndsen-Jansen

Van Nispen

Segers