Kamerstuk 34000-VI-53

Motie van de leden Segers en Van der Staaij over de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 26 november 2014
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-53.html
ID: 34000-VI-53

98,7 %
1,3 %

PvdA

SP

CU

Van Vliet

PVV

50PLUS

VVD

SGP

GrKÖ

GrBvK

PvdD

GL

CDA

Klein

D66


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 26 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpak van gedwongen prostitutie een kabinetsprioriteit is;

overwegende dat verschillende Europese rapporten uitspraken doen over de gevolgen van het prostitutiebeleid van de verschillende landen voor de omvang van mensenhandel, maar dat nader vergelijkend wetenschappelijk onderzoek ontbreekt;

verzoekt de regering om, een wetenschappelijke vergelijking van de verschillen in prostitutiebeleid van landen in Noordwest-Europa en het effect op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van der Staaij